Kansliet

 

Förbundskansliet

Sveriges Schackförbund
c/o UNT, Box 36, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Danmarksgatan 30

Telefon: 011-10 74 20
Telefontider: Måndag-Fredag 09.00-16.00

E-post: kansliet@schack.se

Plusgiro: 65 22-7

Generalsekreterare/Kanslichef
Fredrik Lindgren
011-10 66 74
fredrik.lindgren@schack.se
Materialbeställningar
Hans-Göran Almgren
011-10 66 73
hasse.almgren@schack.se
Medlemsregistrering
Ofelia Thörnqvist
011-10 66 72
ofelia.thornqvist@schack.se
Medlemsregistrering
Veronica Johansson
011-10 66 79
veronica.johansson@schack.se
Ekonomi, Tävling
Niklas Sidmar
011-10 66 71
niklas.sidmar@schack.se
Ekonomi, Tävling
Gull Yagmur
011-10 66 75
gull.yagmur@schack.se
Skolschack (Schackfyran, Yes2Chess, Sikta mot stjärnorna)
Kent Vänman
011-10 66 70
kent.vanman@schack.se
Regionkonsulent, Halland, Småland
Mikael Lundström
011-10 66 77
mikael.lundstrom@schack.se
Regionkonsulent, Skånedistrikten
Petra Olsson
petra.olsson@schack.se