Rating Officer

 
Rating Officer
Tapio Tikkanen, Annita Där Öst, 665 91 Kil
0554-710 90, 0708-14 98 35
tapio.tikkanen@schack.se