Utbildning

 

SSF bedriver utbildningsverksamhet av framför allt fyra olika slag:

Tränarskolan– riktar sig till ungdomstränare i traditionella schackklubbar och baserar sig på materialet i Caissas stege.

Pedagogutbildningar– riktar sig till lärare eller annan skolpersonal med få eller inga förkunskaper, som har startat eller håller på att starta en skolschackklubb.

Domarutbildningar– Utbildning av domare på distrikts- och förbundsnivå.

Ungdomsläger-Träning för ungdomar i lägerform, såväl på bredd- som på elitnivå.

 

AEC v1.0.4