Om Schack i skolan

 

Schack i skolan är samlingsnamnet för Sveriges Schackförbunds storsatsning för att sprida schack i svenska skolor.

Schack i skolan erbjuder lärare och fritidspersonal ett pedagogiskt verktyg som utvecklar barn både socialt och intellektuellt. Schack är spelet där ALLA kan delta, som tränar koncentrationsförmågan och är en spännande ingång i matematiken. Dessutom är schackspelande enkelt att organisera i klassrummet, och är i det närmaste GRATIS!
Schack i skolan stöds av ledande forskare.

Projektet består av tre huvuddelar:

  • Schackfyran- Schackfyran är schacktävlingen där alla i klassen ingår i laget. Därför är det viktigare att många deltar än att några få är duktiga på schack och Schackfyran är lika mycket ett socialt projekt som en tävling.
  • Skolklubbar- Sveriges Schackförbunds stora skolklubbsprojekt går ut på att  pedagoger får schackmaterial och hjälp med att bedriva schackundervisning på ett enkelt. Motprestationen är att man bildar en schackklubb på skolan!
  • Skoltävlingar- Traditionella schacktävlingar särskilt riktade till skolor: Skol-SM, Skol-SM för flickor och Skollags-SM

Schack i skolan i världen
I många länder är schack ett etablerat pedagogiskt verktyg. Två intressanta exempel är Turkiet och staten New York. I Turkiet har 40 000 lärare utbildat sig tillschackinstruktörer och 1,7 miljoner barn har tränat schack inom ramen för Schack i skolan. I New York är 16 000 barn del av ”Chess in the Schools”. Organisationen har som mål att få minoriteter ochsocialt utsatta grupper att upptäcka hur kul det är att tänka, så att de väljer att studera vidare. Båda projekten är mycket framgångsrika.
Danmark och Norge gör nu stora satsningar på Schack i skolan. Sveriges Schackförbund har närakontakt med både Turkiet, USA och de nordiska länderna.
http://www.chessintheschools.org/
http://www.skoleskak.dk/