Schackfyran

 

Elin 10 år berättar om Schackfyran


Vad är Schackfyran?
Schackfyran är en rikstäckande tävling för fjärdeklasser som går ut på att alla skall vara med. Det är viktigare för klassen att få med många än att några få är duktiga schackspelare.

Hur går det till?
Schackfyran inleds på hösten med att schackledare från klubbar och distrikt gör besök hos fjärdeklasser runt om i landet.
Vi lär ut grunderna i schack och berättar om Schackfyran-tävlingen. Alla klasser som besöks får fem kompletta schackspel – oavsett om man väljer att vara med i tävlingen eller inte.

During the beginning of the school year, the teacher and the researcher developed lesson plans that both incorporated chess instruction and met the mathematics TEKS outlined in the students’ IEPs. Keeping the Perkins and Salomon’s principles of low road, sequential transfer at the forefront, the individualized lesson plans were specifically designed to use chess instruction as a tool for transfer. The chess curriculum was derived primarily from Garry Kasparov’s and David MacEnulty’s chess curriculums. Additionally, cochise county history has a lot of lessons and activities about Math, Checkmate and Children and Chess in the archive.
These individualized chess exercises were encouraged every Friday for 30 weeks during the understudies’ typical math class periods. The class time frames kept going around 50 minutes. The educator started the week by week chess guidance on the principal Friday of the second reviewing term during the 2008-2009 scholastic year: October 10, 2008. The exercises were instructed on each consequent Friday through the finish of the school year, June 5, 2009. During every one of these 30 class periods, understudies were given the choice of partaking in the chess exercise or a customary math exercise. As detailed by the homeroom instructor, all members settled on the chess exercise every week.

Hur anmäler man sig för ett besök?
Uppgifter om kontaktpersoner i respektive distrikt finns här, men det går också bra att anmäla sig direkt till Sveriges Schackförbund som då förmedlar kontakten.

När spelas tävlingen?
Schackfyrans stora riksfinal avgörs i maj/juni. För att kvalificera sig dit spelar man kvaltävlingar som arrangeras regionalt och lokalt.

Undrar du något?
Kontakta oss gärna på e-post eller telefon 011-107420.