Arrangera Skol-SM

 

Ansökan om att arrangera Skol-SM ska vara SSF:s kansli till handa senast 31 januari året före tävlingen. SSF:s Ungdomstävlingskommitté utser arrangör senast 30 april.

Vid ansökan ska Blankett för ansökan om arrangemang av skoltävling användas.

Kontakta gärna kansliet, om ni har frågor om arrangemanget!