Arrangera Skollags-SM

 

Ansökan om att arrangera Skollags-SM ska vara SSF:s kansli till handa senast sista februari året före tävlingen. SSF:s Ungdomstävlingskommitté utser arrangör senast 30 april.

Vid ansökan ska Blankett för ansökan om arrangemang av skoltävling användas.

Kontakta gärna kansliet om ni har frågor om arrangemanget!