Bestämmelser för Elorankade tävlingar

 

Vanliga frågor om övergången till Eloregistrering finns här.
Blankett för att Eloregistrera tävling

Sveriges Schackförbund betalar avgifterna till Fide för alla Elorankade turneringar när det gäller långpartier, förutsatt att arrangören följer nedanstående bestämmelser.
Alla svenska spelare måste vara medlemmar i SSF.
De kompletta reglerna finns på http://www.fide.com/component/handbook/?id=172&view=article och för titelturneringar på http://www.fide.com/component/handbook/?id=174&view=article.

– Tävlingen ska registreras minst två veckor före start via rating officer Tapio Tikkanen. Använd denna blankett för att registrera tävlingen.

– Du kan kontrollera att tävlingen är registrerad här.

– Registrerade domare som får döma i Elo-turneringar finns listade här.

– Alla domare ska i rapporten anges med Fide-ID, annars kommer de inte att räknas. Använd inte svenska tecken eller accenter i namn på rapporten.

– Speltiden måste vara minst 2 timmar om någon har över E2200, minst 90 minuter om någon har över E1600, annars minst 60 minuter. Vid tilläggstid räknar man ut vad tiden blir om partiet pågår i 60 drag. Ibland förekommer snabbare ronder i början av en turneringen, och det ska då anges i rapporten.

– Om man använder dragkontroll så ska den första vara efter 40 drag.

– Rapporten ska skickas till rating officer inom en vecka från sista ronden. Enklast görs rapporten i Swiss-Manager eller medlemssystemet.

– Skriv tiden på engelska i kortform, t.ex. 40/2 + 1 h, 40/2 + 30 min, 90 min + 30 s/m,
40/90 + 30 min +30 s/m.

– Alla spelare som deltar i en Eloregistrerad turnering måste ha ett Fide-ID, och det är viktigt att alla spelare anges med rätt Fide-ID. En turnering där någon spelare saknar Fide-ID kommer inte att ratingberäknas, inte för någon spelare. Svenska spelare som är medlemmar i SSF och spelar en Elo-turnering i Sverige, men saknar Fide-ID, tilldelas ett Fide-ID av ratingofficeren då rapporten skickas in och för det krävs födelsedatum på spelaren.
Observera att detta inte gäller utländska spelare, som måste ha ett Fide-ID eller skaffa sig det från sitt eget lands ratingofficer. Ansvaret för att ingen utländsk spelare utan Fide-ID deltar in en Eloturnering ligger på arrangören.

– Ange födelsedatum på spelare utan Fide-ID, och land om ej SWE.

– Kvinnor ska anges med ”F” i fältet ”sex”, män behöver inte anges.

– Alla svenska spelare måste ha ett aktuellt medlemskap i en klubb ansluten till SSF.

– Det är lottningsfilen från programmet som ska skickas till RO.

– Du kan kontrollera att rapporten har skickats till Fide här.