Bilder från Schack-SM 2014

 

Här publiceras bilder från Schack-SM 2014. Bilderna får användas fritt om källa (wp.schack.se) anges.