Regler

 

Regler
Fides spelregler och SSF:s tävlingsbestämmelser tillämpas. Långpartier Eloregistreras om möjligt.

Betänketid
Alla sanktionerade klasser: 40 drag/90 min + 30 min/resten + 30s/drag.
Weekendturneringen: 90 min+30 s/drag under hela partiet.
Knatte-SM: 45 min + 10 s/drag.
Knatteweekend:10 min + 10 s/drag.
Schackfyranmästaren: 10 min per spelare och parti.
Blixt-SM: 3 min + 2 s/drag.