Webbanmälan SM 2017

 

Även om du vill spela i en högre klass ska du anmäla dig till den klass du tillhör, och ange att du om möjligt vill ha ratingdispens. Om ditt Elotal 1/6 uppfyller kraven kommer du då att flyttas upp till den högre klassen.
Om du anmäler dig till Mästarklassen-Elit eller Junior-SM, ange vilken klass du vill spela i om du inte kommer med, eller om du vill att vi i så fall ska stryka din anmälan.
Anmälan till Sverigemästarklassen görs direkt till förbundskapten Anders Wengholm via e-post och sista anmälningsdag är onsdagen 22 mars. Uttagningen baseras på Elotal 1 mars.