Webbanmälan SM 2018

 

Även om du vill spela i en högre klass ska du anmäla dig till den klass du tillhör, och ange att du om möjligt vill ha ratingdispens. Om ditt Elotal 1/6 uppfyller kraven kommer du då att flyttas upp till den högre klassen.
GM och IM har fri start i Blixt-SM.