Veterankommittén

 

E-post till hela Veterankommittén: vk@schack.se

Ordförande
Welam Welamsson, Stockholm
welam.welamsson@schack.se
Peter Dalling, Ängelholm
peter.dalling@schack.se
Claes Brauer, Göteborg
claes.brauer@schack.se

Ansvarsområden

  • Sprida schack bland äldre
  • Verka för schack på äldreboenden
  • Sprida kunskap om schack som hjärnträning
  • Arrangera veterantävlingar som inte har SM-status
  • Sprida intern information om veteranschack