TfS-partier nummer 1/2017

 

Ladda ner partifilen här:
pgn-fil
cbv-fil

Byt parti genom att klicka på pilen ovanför brädet.